Илиевски на дебата ТВ Плус: Граѓаните не избираат градоначалник да води надворешна политика, туку да обезбеди подобри услови за живот на граѓаните

„Оваа кампања е за локални избори, жителот одРомановце не го интересира висока политика, гоинтересира тоа што нема канализација, жителот одАјдучка Чешма нема асфалтирани улици, ученикот од Сами Фрашери и неговите родители ги интересира тоашто нема соодветни услови во училиште, не е безбедно”. 

Илиевски истакна дека градоначалникот одговара предграѓаните, не одговара пред друг, може само да барадополнителни средства за да се реализираат капиталниинвестиции.

„Граѓаните не го избираат да води надворешна политика. Тоа треба да расчистиме. Ако некој сака да водинадворешна политика, можеше да биде пратеник илиминистер за надворешни работи. Градоначалникот требада ги подобрува условите за живот на своите сограѓани.„

blank
blank
blank