Тивок убиец: Врвен интернист открива зошто е опасен високиот холестерол

Проф. Д-р Светлана Апостоловиќ, специјалист по интерна медицина – кардиолог, од Клиниката за кардиологија, КЦ Ниш, открива зошто покачениот холестерол е опасен, зошто се појавуваат болести на срцето и крвните садови и дали е можно да се спречат

Лошиот холестерол (ЛДЛ) е најважниот фактор на ризик за развој на атеросклероза. Болеста на крвните садови се јавува токму поради таложење на лош (ЛДЛ) холестерол и калциум, постои формирање на тромб во внатрешноста на крвниот сад или срцето, што делумно или целосно го блокира протокот на крв. Како резултат може да се појави срцев удар или мозочен удар.

Покрај нивото на холестерол во крвта, пронаоѓањето на калцификации во sидовите на коронарните артерии е лош прогностички знак. Колку повеќе калцификации, толку е помала еластичноста на артериските крвни садови и поголема е можноста за смрт од несакани кардиоваскуларни настани.

* Што се препорачува кај вакви пациенти?

– Првата мерка во третманот е промена во животниот стил, што вклучува здрава исхрана и соодветна физичка активност. Во зависност од степенот на ризик, се одредуваат вредностите на ЛДЛ холестерол, што треба да се постигне за време на третманот. Новите европски водичи препорачаа построги цели од претходните препораки, а она што на сите им е заедничко за нивото на ЛДЛ холестерол е „колку е понизок, толку подобро“.

Пациентите кои немале срцев удар, мозочен удар или интервенции на коронарните артерии и немаат докажано атеросклеротични промени во периферните крвни садови, треба да го проценат ризикот од развој на кардиоваскуларни болести. Проценката на ризик вклучува информации за тоа колку години има пациентот, кои се неговите вкупни вредности на холестерол, колкав е неговиот крвен притисок и дали е пушач или не. Ако се проценува дека десетгодишниот ризик од развој на кардиоваскуларни болести е над 5%, се започнува со терапија со статин.

* Дали е вистина дека, ако некогаш се започне со консумација на статин, тој ќе треба да се користи доживотно?

– Статините се првиот терапевтски избор во третманот на покачен холестерол кај пациенти со зголемен ризик да доживеат несакан кардиоваскуларен настан. Третманот е долготраен, во некои случаи доживотно, затоа е многу важно да се утврди кога употребата на статини е навистина неопходна, со цел да се избегне непотребно изложување на можни несакани ефекти на оваа група на лекови, но и можност за интеракција со други лекови.

Кај луѓето кои имаат покачено ниво на холестерол во крвта, но имаат ризик од развој на кардиоваскуларни болести под 5%, намалувањето на холестеролот исто така може да се постигне со употреба на додатоци во исхраната.

Монаколин К е супстанца за која е докажано дека го намалува нивото на холестерол и триглицериди во крвта. Се добива од екстракт од црвен ориз и се смета за алтернативен избор за зголемено ниво на маснотии во крвта. Резултатите од бројни студии покажаа дека монаколинот К значително го намалува нивото на холестерол по 8 недели употреба. Намалувањето на холестеролот е слично на оној забележан кај некои претставници на статини и значително поголем отколку во контролната група, која не ги користи овие препарати. Резултатите покажуваат процентно намалување на ЛДЛ холестеролот за 27,7%, вкупниот холестерол за 21,5%, триглицеридите за 15,8% и аполипопротеинот Б (апо-Б) за 26%.

Ваквото истражување им дава доверба на лекарите за препораки и на пациентите за употреба на екстракт од црвен ориз, со цел алтернативно да се намали холестеролот наместо поконвенционалните терапии со статин. Важно е да се напомене дека екстрактот од црвен ориз и препаратите што содржат монаколин К не се користат истовремено со статините.

Покрај покачените нивоа на холестерол во крвта, калцификацијата на крвните садови е исто така лош прогностички знак. Ја намалува еластичноста на крвните садови и ја зголемува можноста за срцев удар или мозочен удар, поради што мора да му се посвети подеднакво внимание.

Истражувањата покажаа дека витаминот К2-МК7 е неопходен за активирање на одредени видови протеини кои спречуваат таложење на калциум во sидовите на крвните садови. Во голема студија на 4807 испитаници, за време на 7 години следење, се покажа дека внесувањето на витамин К2 МК7, во соодветна концентрација, доведува до намалување на таложењето на калциум во аортата и коронарните артерии. Овие откритија сугерираат дека адекватен внес на витамин К2 МК7 може да биде важна помош при коронарна срцева болест.

Фото: telegraf.rs

Извор: telegraf.rs