ЈСП: Студентите ќе можат да ја продолжат важноста на бесплатниот билет до крај на март

ЈСП Скопје ги информира корисниците на годишен студентски билет за бесплатно користење на јавен превоз дека рокот за продолжување на важноста на билетот повторно е продолжен, односно ќе трае до 31.3.2021 година.

– До тој термин, сите студенти кои ги исполнуваат условите за стекнување на право на годишен студентски билет за бесплатно користење на јавен превоз, а не го продолжиле од било која причина, можат бесплатно да го користат превозот, притоа да поседуваат „Скопска“ која имаат обврска да ја приложат при евентуална контрола на билети, се вели во соопштението на ЈСП.

Како и досега, студентите немаат обврска да се валидираат во возилото, а контролорите не смеат да им издадат записник/казна.

– Од 1 април, секој студент кој ги исполнува условите за посочениот тип на билет, а истиот не го заверил/продолжил, во случај на контрола ќе добие казна, доколку евентуално не поседува друг тип на билет, уредно валидиран, велат од ЈСП.

Во случајов, ЈСП Скопје повторно излезе во пресрет на барањето на УСС (Универзитетско студентско собрание) при УКИМ, кое по вторпат побара продолжување на рокот за продолжување на важноста на студентскиот билет, со оглед на актуелната ситуација со ковид-19, која, како што наведоа, на одредени факултети им предизвикува потешкотии при организација и распределба на документацијата потребна на студентите за продолжување на важноста на билетот.

Право на користење на билетот имаат сите редовни студенти на државните факултети во Скопје до додипломски студии, без ограничување на возраста.

Важноста на билетот се продолжува секоја учебна/календарска година.

Студентите кои првпат запишуваат прва година и го користат правото на билет за бесплатен превоз, тој автоматски им важи и за наредната календарска година. Останатите студенти, важноста на билетот ја продолжуваат со потврда за редовен студент и заверен зимски/летен семестар.

ЈСП Скопје, поради ковид-19, а токму со цел да се избегнат поголеми групирања на локациите каде се продолжува важноста на студентскиот и друг тип билети, овозможи продолжувањето да започне два месеца порано од вообичаеното, односно од почетокот на ноември/2020 година.

Продолжувањето на важноста на билетот се врши во центрите за персонализација на ЈСП.

Годишниот студентски билет за бесплатно користење на јавен превоз не важи во ноќна тарифа.