Запленети 600 м рибарски мрежи и 58 парчиња на риба крап.

Вечерва Државниот инспекторат за земјоделство заедно со МВР реализираа заедничка акција во водите на Преспанското езеро. Притоа, беа запленети околу 600 м рибарски мрежи и 58 парчиња на риба крап.